Кандидат за общински съветник

Цветан Петров Димитров

Преференция №114.
68

Биография

Цветан Петров Димитров, кандидат за общински съветник. Роден и живее в Плевен, на 55 години, разведен с един син. Завършва Немска езикова гимназия в Ловеч, отбива редовна военна служба и от 1985 до 1991 г. учи медицина в Медицински университет – Плевен. Три години работи като участъков лекар в ДКЦ 3, после постъпва в РЗИ Плевен, където работи и досега. Специализра “Хранене и диететика” и от 2001 г.” работи като диетолог. Преподавател в Медицински университет. Член на СДС – Плевен от 1998 г., председател на клуб “Мизия 5”. Общински съветник от листата на СДС в мандат 2003-2007 г.

Документи

Няма публикации.