Кандидат за общински съветник

Тони Тодоров Вашков

Преференция №110.
68

Биография

Завършил висше образование в Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”, педагог, специалност „Физическо възпитание и спорт”.
Журналист и спортен деятел, с треньорски лиценз UEFA „ В ”.

Документи

Няма публикации.