Кандидат за общински съветник

Николай Емилов Абрашев

Преференция №109.
68

Биография

Николай Емилов Абрашев, завършил: бакалавър – Бизнес организация,магистър – Мениджмънт на бизнес организаците,работя в община Плевен като експерт младежка безработица.

Документи

Няма публикации.