Кандидат за общински съветник

Милчо Здравков Илиев

Преференция №106.
68

Биография

Инж. Милчо Здравков Илиев. Строителен инженер-конструктор. Автор на множество съоръжения и сгради в областта на промишленото, административното и жилищното строителство.
Областен управител на област Плевен за периода 1999-2001 година.

Документи

Няма публикации.