Кандидат за общински съветник

проф. д-р Мария Любомирова Цекова

Преференция №117.
68

Биография

проф. д-р Мария Любомирова Цекова, д. м.н.

Дата и място на раждане: 20. 07.1953 г. град Плевен
Образование Средно – езиково образование -1971 г.-Руска езикова гимназия – град Плевен
Висше – ВМИ-София, специалност медицина – 1977 г.
Квалификация и специализации Две специалности:
1.Вътрешни болести /придобита 1982г.
2.Кардиоревматология /придобита 1985
Научна степен
“Доктор на медицинските науки” по кардиология.

Научно звание Професор по кардиология.
Специализации: Мичигански университет – САЩ
Залцбург, Австрия.
Медицински Университет, Виена – Австрия
Професионален път
Началник Втора Клиника по кардиология, УМБАЛ „д-р Георги Странски” – ЕАД, Плевен от 01.10.2017
Ръководител Катедрa Пропедевтика на вътрешните болести- МУ-Плевен
Научна дейност 188 научни съобщения и доклади, изнесени на национални и международни форуми, автор на 3 монографии, 93 публикации в български и чуждестранен медицински печат.
През 2003 г. – защитен дисертационен труд.
През 2012 защитена втора дисертация .
Съавтор в учебници по кардиология и вътрещни болести.
Член на български и чуждестранни научни дружества.
Преподавателска Обучение на български и чуждестранни
дейност студенти по медицина към МУ – Плевен
Следдипломно обучение на специализиращи лекари по вътрешни болести и спешна медицина и кардиология.
Обществена
дейност Фасилитатор на програмата “Здраве за всички ” на Американска Фондация “Здраве”
Председател на Българската сърдечна и съдова асоциация.

Документи

Няма публикации.