Избран за общински съветник

Георги Петков Велков

68

Биография

Роден 1966 година в град Плевен. Женен. Има дъщеря и син и двама внука. Със средно-техническо образование – Механо-електро техникум град Плевен.
Развива частен бизнес повече от 30 (тридесет) години в сферата на промишленото строителство. Основно изпълнява пещостроителни и изолационни работи.
Политически дясно ориентиран. Общински съветник в Плевен мандати:
2003 – 2007 г. СДС
2007 – 2011 г. СДС
В момента е общински съветник от местна коалиция ” Плевен може – Плевен побеждава “.

Документи

Няма публикации.