Избран за общински съветник

Евгения Иванова Бързашка-Христова

68

Биография

Адрес: 5800 гр. Плевен, ул. “Цар Симеон” № 3, ап. 4.
Родена в гр. Петрич, живее и работи в гр.Плевен

Заемани длъжности:
• Директор на Медицински колеж, МУ – Плевен и към момента
• Доцент, Началник Клиника по Клинична Токсикология при УМБАЛ „ Д-р Г.СТрански „ ЕАД – Плевен и към момента
Предишни длъжности:
• В началото на трудовият си път е участъков педиатър в Селска зравна служба – гр. Славяново.
• Участъков педиатър в ІІІ-та градска поликлиника – Плевен
• Гл.асистент и административен асистент към Катедра детски болести, МУ-Плевен.
• Създател и ръководител на Общински превантивно – информационен център по зависимости гр.Плевен
• В продължение на две години член на Съвета на Директорите на УМБАЛ „ Д-р Г.СТрански „ ЕАД – Плевен
Образование :
• Завършена Медицинска академия, София – специалност медицина.
• Придобива специалност по “детски болести” и „ клинична токсикология“
• Работи като профилиран детски гастроентеролог .
• Специализира и работи Ултразвукова диагностика: абдоминална и трансфонтанелна ехография в детска възраст.
• Специализира “Превенция и лечение на зависимостите” към Института по поведенчески стратегии, София.
• Доц.Бързашка е Председателе на Българско Дружество по Клинична Токсикология
Членува в :
• Българско Дружество по Клинична Токсикология
• Българска педиатрична асоциация
• Дружество по генетика – България;
• Съюз на учените в България

Семейно положение:
• Омъжена, с две деца и трима внука

Документи

Няма публикации.