Кандидат за общински съветник

Димитър Якимов Митев

Преференция №108.
68

Биография

Димитър Якимов Митев.Роден на 16.09.1959 г. в гр. Велико Търново. Женен, съпруга – учител по математика, син на 36 години – IT специалист.
Висше педагогическо образование, специалност математика. От
1985 г. до 1993 г. – учител по математика, От 01.02.1993г. – директор на Средно училище „Иван Вазов“ гр. Плевен.
Два мандата общински съветник в Общински съвет Плевен:
• 1991 г. – 1995 г. като областен председател на БСДП на д-р
Петър Дертлиев;
• 2003 г. – 2007 г. първият избран общински съветник с
инициативен комитет.

Документи

Няма публикации.