Кандидат за общински съветник

Ангел Христов Мавровски

Преференция №124.
68

Биография

Д-р Ангел Мавровски е роден в гр. Плевен на 26.07.1986г. Женен, с две деца.

Средното си образование получава през 2005г. в „Гимназия с преподаване на Чужди Езици“, гр. Плевен, с профилирани френски и английски езици. През 2011г., Ангел Мавровски завършва и своето висше образование с Магистърска степен „Ветеринарна медицина“, Тракийски Университет (ТрУ), гр. Стара Загора.

Към момента е специализант по „Епидемиология и Инфекциозни болести“, ТрУ, гр. Стара Загора. Член е на „ Български ветеринарен съюз“ (БВС), Член на Управителния съвет на „Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни“ (БАВЛПЖ) и „Пчеларски съюз“, гр. Плевен.

Към момента, Д-р Ангел Мавровски е РВЛ към ОДБХ, гр. Ловеч и ОДБХ, гр. Плевен (с договорни взаимоотношения към частни стопанства) и търговски представител за Западна България, към Биовет, гр. Пещера.

Като участник в много научни конференции, симпозиуми и дискусии в страната и чужбина, той получава добра основа в полза способностите си за комуникация, придобиване и трансфер на полезен опит, умения и стратегическо мислене. Придобитите социални умения и компетенции, изразени в членства на организации и сертификати, месторабота в различни направления, позволяват сформиране на нова визия, развитие на нов тип политическа и гражданска култура като млад лидер в утвърждаването на морални принципи и тяхното настоящо и бъдещо развитие, както и работа в актуалните приоритетни стратегически области.

Документи

Няма публикации.