Избран за общински съветник

Албена Симеонова Върбанова

68

Биография

Биофермер
Председател на Българска асоциация Биопродукти
- Родена 27.06.64 в Перник
Национална английска гимназия
-СУ "Св. Св. Кл. Охридски", Биологически факултет, спец - Биология и Химия
-Следдипломна квалификация - Управление на околната среда - Софийски университет
-Следдипломна квалификация - агроекология - UC Berkeley
-Следдипломна квалификация - Екологично право - LEAD International - New York
- Зелено Движение

Документи

Няма публикации.