Избран за общински съветник

Албена Симеонова Върбанова

68

Биография

Биофермер
Председател на Българска асоциация Биопродукти
– Родена 27.06.64 в Перник
Национална английска гимназия
-СУ “Св. Св. Кл. Охридски”, Биологически факултет, спец – Биология и Химия
-Следдипломна квалификация – Управление на околната среда – Софийски университет
-Следдипломна квалификация – агроекология – UC Berkeley
-Следдипломна квалификация – Екологично право – LEAD International – New York
– Зелено Движение

Документи

Няма публикации.